nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image
חזרה

בניין לשימור בירושלים

הבנין המקורי הינו בנין בן שתי קומות, הנבנה לפני כ-150 שנה באחת השכונות הראשונות שנבנו מחוץ לחומות בירושלים. קומת הקרקע הינה מסחרית ובה לא נעשה שינוי. הקומה הראשונה איכלסה שתי דירות מגורים וחצר מרכזית. קומה זו שופצה והורחבה וכיום יש בה 4 דירות בנות שני חדרים להשכרה. תקנות השימור איפשרו תוספת קומה מלאה וכן שימוש בעליית הגג, שטח זה נוצל לתכנון דירת מגורי יוקרה המשתרעת על פני שטח הקומה ועליית הגג. המעבר בין הקומות השונות מתבצע דרך מדרגות חיצוניות המטפסות בחזיתו האחורית של המבנה ומשמשות לו כקישוט. החזית הקידמית מעוטרת במרפסות המחקות את המרפסות המקוריות ומשכפלות את מראה הבנין. גודלם וצורתם של הפתחים המקוריים נשמרה ושוכפלה בקומה החדשה. את החצר הפנימית מחליף חדר המשפחה המשמש כמקום מפגש מרכזי לבני המשפחה. התוספת למבנה תוכננה תוך כדי כבוד למבנה המקורי ומנסה לייצר זיכרון להתנהלות החיים בבנין בעבר. זיכרון זה מחבר בין העבר לחיים בהווה ובעתיד.